Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry:n historia

 

”Haapajärven Reservialiupseerit ry:n perustava kokous pidettiin Haapajärven kirkonkylällä, Teatteritalossa 20.2. 1955. Saapuvilla oli 21 reservin aliupseeria eri puolilta pitäjää. Helsingin Reservialiupseerit ry:n puheenjohtaja Gunnar Lehti esitti alustuksen reservialiupseeriyhdistyksen perustamisesta, sen tarpeellisuudesta, tarkoitusperistä ja toimintamuodoista. Erittäin selvästi hän toi alustuksessaan julki kyseisen yhdistyksen tarkoituksen toimia puolueettomana, rauhan tahtoa ja isänmaallista henkeä kasvattavana elimenä reservin aliupseerien keskuudessa.”

 

”Alustuksen jälkeen käydyn lyhyen ja myönteisen keskustelun tuloksena oli, että kokous päätti yksimielisesti perustaa paikkakunnalle reservialiupseeriyhdistyksen, jonka nimeksi hyväksyttiin Haapajärven Reservialiupseerit ry toiminta-alueenaan koko Haapajärven pitäjä.”

 

”Haapajärven Reservialiupseerit ry:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1955 valittiin piiriesimies Sampo Vesterinen. Yhdistyksen johtokuntaan kuluvaksi toimintakaudeksi valittiin: Lauri Kauranen, Tauno Kuparinen, Toivo Partanen, Kaarlo Savolainen, Arvi Rintala, Veikko Myllylahti, Tauno Karpakka ja Väinö Siltaniemi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodeksi 1955 varsinaisina Eino Riikonen ja Heikki Utti sekä varalle Emil Luttinen ja Jussi Lintu.”

 

 

 

Esimerkkejä Haapajärven Reservialiupseerit ry:n toiminnasta vilkkaimpina vuosina 1950-1960-luvuilla

 

Kilpailutoiminta

-latusuunnistuskilpailut

-ampumahiihtokilpailut

-ampumakilpailut

-hyväntekeväisyysottelut ResAu vs ResUp (tulot sotainvalideille)

-moottoriajoneuvokilpailut (henkilöautot, moottoripyörät)

 

Juhlatilaisuudet

-vapun vastaanottajaiset

-juhannusjuhlat

-naamiaiset

-tanssiaiset

-ohjelmalliset iltamat missivalintoineen

-itsenäisyyspäivän juhla

-yhdistyksen perustamisvuosijuhla

 

Maanpuolustustyö

-erilaiset keräykset

-arpojen myynti

-toimitsijakursseille osallistuminen

-kunniavartiot

-sankarivainajien muistolaattojen paljastamistilaisuudet kouluilla

-käsiaseiden hankinta yhdistykselle

Yhteistyö

-kilpailujen ja tapahtumien järjestämisen suhteen yhteistyö mm. Haapajärven Reserviupseerikerhon, Haapajärven Moottorikerhon, kylätoimikuntien, Nuorisoseuran ja Haapajärven Kiilojen kanssa

 

Yhdistystoiminta

-yhteistyönä Reservialiupseerit ja Reserviupseerit hankkivat Tynnyrikoskelta majan mm. yhteisiä tilaisuuksia varten

 

 

Haapajärven Reservialiupseerit ry:stä Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry:ksi

 

27.11.1991 päätettiin muuttaa Haapajärven Reservialiupseerit ry:n sääntöjä siten, että myös reservin korpraalit pääsevät yhdistyksen jäseniksi. Tämä muutos astui voimaan 24.4.1992.

 

Reisjärven reserviläiset olivat osoittaneet kiinnostusta naapurikunnan reserviläisyhdistystä kohtaan ja kevätkokouksessa 24.4.1992 päätettiin pitää yhteinen syyskokous reisjärvisten kanssa.

 

29.4.1993 Sakari Muuttola valittiin hoitamaan jäsenasioita Reisjärvelle. Reisjärviset kutsuttiin johtokunnan toimintaan mukaan, mutta ilman äänioikeutta.

 

1995 Reservin Aliupseerien Liitto muuttui sääntömuutoksen myötä käytännössä avoimeksi maanpuolustusjärjestöksi ja nimeksi vaihtui Reserviläisliitto. Tuolloin myös Haapajärven Reservialiupseerit ry:n sääntöjä päätettiin muokata.

 

11.4.1996 yhdistyksen uudeksi nimeksi hyväksyttiin johtokunnan esittämä Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry.

 

 

Teksti vanhojen kokouspöytäkirjojen mukaan: Anna Paananen

 

Alkuun