Vuori-harjoitus Haapajärven Asevarikolla vuodesta 2001

 

Sukupolvia yhdistävä tapahtuma

 

 

MPK (aikaisemmin MPK ry) ja Puolustusvoimat ovat tehneet yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi Haapajärven Varikolla vuodesta 2001 lähtien. Vuori-harjoitukseen osallistuminen sekä järjestäjinä, kouluttajina että kurssilaisina on ollut Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry:n jokavuotinen osa toimintasuunnitelmaa.

 

Vuosien ajan innokkaat maanpuolustajat ovat saaneet laadukasta koulutusta mm. poikkeusolojen muonituksesta, kenttälääkinnästä, ajoneuvoista ja niiden ajolupien hankinnasta/uusinnasta, maastouttamisesta ja linnoittamisesta, kohteensuojaamisesta, asutuskeskustaistelusta, tarkka-ammunnasta, viestikoulutuksesta, esikuntatyöskentelystä, ammunnan johtamisesta, SA-materiaalin hallinnasta sekä rauhanturvaamisesta. Nuorille on suunnattu erityinen Nuorten Vuori-kurssi.

 

Vuori-harjoitus on ollut viikonlopun kestävä tapahtuma, josta reserviläiset ovat saaneet tienata kertausharjoitusvuorokausia. Vuosittain osallistujamäärä on ollut 100-130 kurssilaisen välillä. Suureen osallistujamäärään vaikuttaa varmasti Haapajärven Varikon suotuisa sijainti koulutuspaikkana, Varikon tuki tilojen, kouluttajien ja materiaalin suhteen sekä yhteistyö MPK:n ja Puolustusvoimien kesken. Harjoitusta ovat olleet seuraamassa paitsi alueemme korkea sotilasjohto Oulun Sotilasläänin Esikunnasta, myös lehdistön edustajat, lähikuntien sotaveteraanit, -invalidit, heidän naisjaostonsa ja erityisryhmänä kehitysvammaiset.

 

Merkittävyytensä vuoksi Vuori-harjoituksessa on vuosien saatossa myös muistettu ansioituneita maanpuolustajia ja merkkipäiviään juhlivia reserviläisiä.

 

17.-19.11.2006 järjestyksessään viidennessä Vuori-harjoituksessa muistettiin viidennettä kertaa harjoitukseen osallistuneita. Kunniakirjan saivat Rainer Artismaa, Juha Hartikainen, Kari Hautasaari, Riitta Heittokangas, Esko Hirviniemi, Matti Hyvönen, Arto Kankaanpää, Tapani Keskitalo, Matti Kiviniemi, Onni Mäenpää, Pasi Pietilä, Ilkka Solitanner, Marjatta Tiitto ja Tapio Uusitalo.

 

Teksti: Anna Paananen

Alkuun